FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na konferencję:

XLI ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII

Działalność naukowa i usługowa w zakresie:

BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO I MECHANIKI GÓROTWORU


Geotechnika i budownictwo
 • Budownictwo podziemne i mechanika górotworu
 • Analiza stateczności skarp, zboczy oraz nasypów dla potrzeb górnictwa odkrywkowego oraz budownictwa
 • Badania, modelowanie, projektowanie i wdrażanie oraz monitorowanie obudów kotwiowych
  i innych w górnictwie i tunelowaniu
 • Komputerowa analiza stanu naprężeń, odkształceń i wytężenia w masywie skalnym
  i gruntowym dla potrzeb górnictwa i budownictwa
 • Określenie wpływu eksploatacji górniczej na wyrobiska podziemne i powierzchnię terenu, szkody górnicze
 • Problemy geotechniczne w górnictwie, budownictwie i rewaloryzacji obiektów zabytkowych
 • Problemy górnicze podziemnego magazynowania paliw płynnych i składowania odpadów
 • Przyczyny występowania, lokalizacji, profilaktyka i prognozowanie zjawisk dynamicznych (tąpania, wstrząsy, strefy koncentracji naprężeń) w kopalniach podziemnych
 • Statyczne i dynamiczne badania właściwości skał, gruntów i materiałów budowlanych, zgodnie z normami ISO – laboratoria akredytowane
 • Zagospodarowanie surowców skalnych i odpadowych dla celów budowlanych i drogowych

Kierownicy Zespołów: prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, prof. dr hab. inż. Marek Cała
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH w Krakowie, A-1, I p., pok. 115b
Kontakt: Marek Cała +48 12 617 40 28, e-mail: cala@agh.edu.pl

Mechanika górotworu i stateczności wyrobisk
 • Badania własności skał i gruntów (mechaniczne, strukturalne, hydrogazomechaniczne, falowe)
 • Badania mieszanek podsadzkowych (zgodnie z normą PN-G-11011:1998) i odpadów górniczych
 • Wydawanie opinii na temat stosowania w ścianie różnych typów obudowy zmechanizowanej (grupa XI)
 • Dobór obudowy szybów i wlotów do szybów, kontrola stanu technicznego obudowy szybowej (grupa XIV)
 • Badania górotworu i dobór obudowy dla kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu (grupa XXI)
 • Określanie miejsc i zasięgu rozpoznania własności skał dla wyrobisk wykonywanych
  w samodzielnej obudowie kotwowej (grupa XIII)
 • Opracowywanie projektów obudowy kotwowej i określania zasad kontroli stateczności tych wyrobisk (grupa XIII)
 • Monitoring wyrobisk podziemnych (dobór urządzeń, instalacja, pomiary)
Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH w Krakowie, A-1, I p., pok. 112
Kontakt: +48 12 617 21 04, e-mail: malkgeom@agh.edu.pl

Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich

Wykonywanie badania właściwości fizycznych, mechanicznych, chemicznych oraz petrograficznych wg wymagań norm obowiązujących w budownictwie, szczególnie:
 • skał zwięzłych niezbędnych do oceny ich jakości i przydatności do produkcji elementów architektonicznych zewnętrznych i wewnętrznych (płyty okładzinowe i posadzkowe, stopnie schodowe, kostka brukowa),
 • kruszyw do oceny ich jakości i przydatności w budownictwie ogólnym, drogowym, kolejowym, hydrotechnicznym.

Laboratorium posiada akredytację PCA AB 298.

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Anna Wilk
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH w Krakowie, A-1, przyziemie, 05
Kontakt: Anna Wilk,tel., +48 12 617 40 41, e-mail: awilk@agh.edu.pl
dr inż. Joanna Hydzik-Wiśniewska, +48 12 617 47 68, e-mail: hydzik@agh.edu.pl
O NAS

Fundacja prowadzi działalność:
 • organizacyjną
 • naukową
 • usługową

więcej

OFERTY

Jeśli jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, przedsiębiorcą lub pracujesz w instytucji, która potrzebuje wsparcia - doskonale trafiłeś.

więcej

KONTAKT

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. A. Mickiewicza 30 paw. A1/IIp
30-059 Kraków

więcej