FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE

Cele Fundacji:
 • propagowanie w kraju i zagranicą osiągnięć nauk górniczych oraz wspierania nauk górniczych
 • upowszechnianie wiedzy o historii górnictwa, a także propagowanie i kultywowanie tradycji górniczych
 • upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji zarówno w kraju i zagranicą
 • inspirowanie inicjatyw społecznych związanych z celami Fundacji
 • wspomaganie wszelkich działań związanych z ochroną środowiska
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • promowanie rezultatów badań górniczych oraz inspirowanie nowych prac naukowych
 • współpracę z ośrodkami naukowymi i fundacjami w kraju i zagranicą
 • materialne wspieranie uzdolnionych studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
 • przyznawanie stypendiów oraz nagród studentom i pracownikom Wydziału
 • gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz działalności Fundacji w zakresie tradycji górniczych
 • wspieranie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w zakresie modernizacji wyposażenia dydaktycznego i badawczego
Przykładowe osiągnięcia i realizacje Fundacji:
 • dofinansowanie Kół Naukowych Akademii Górniczo - Hutniczej z funduszu docelowego
 • finansowanie uczestnictwa studentów i pracowników AGH w obchodach tradycji górniczych
 • wspomaganie finansowe wyjazdów dydaktycznych studentów na zajęcia terenowe i naukowe, wykraczające poza program nauczania
 • współfinansowanie konferencji
 • rozwijanie umiejętności studentów poprzez organizowanie szkoleń specjalistycznych
  (np. z obsługi specjalistycznego oprogramowania)
 • Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze posiada fundusz na nagrody dla opiekunów Kół Naukowych
 • Fundacja posiada fundusz dla pracowników i studentów będących w trudnej sytuacji materialnej
 • bezpośrednie dofinansowywanie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
 • dofinansowanie remontów, m.in. w budynku A-4
 • Fundacja odtworzyła figurę św. Barbary pod patronatem Przewodniczącego prof. Kazimierza Czopka
 • prowadzenie Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu, Spotkanie Gwarków, Szkoły Budownictwa Podziemnego, Kursów roku "0" Wydziału Matematyki Stosowanej, obsługa Komitetu Dnia Górnika.
O NAS

Fundacja prowadzi działalność:
 • organizacyjną
 • naukową
 • usługową

więcej

OFERTY

Jeśli jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, przedsiębiorcą lub pracujesz w instytucji, która potrzebuje wsparcia - doskonale trafiłeś.

więcej

KONTAKT

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. A. Mickiewicza 30 paw. A1/IIp
30-059 Kraków

więcej