FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE

HISTORIA


W dniu 13 maja 1992 roku na posiedzeniu Senatu rozpatrzony został wniosek Rady Wydziału Górniczego o utowrzeniu Fundacji. W jawnym głosowaniu Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze została zaakceptowana i została powołana na Wydziale, jako Fundacja osób prywatnych, w której fundatorem nie jest Uczelnia.

16 grudnia 1993 Aktem Notarialnym Nr Repetytorium: A 5906/93 została ustanowiona Fundacja pod nazwą "Nauka i Tradycje Górnicze" z siedzibą w Krakowie, której majątek został ustanowiony wkładem gotówkowym złożonym przez założycieli w osobach:
 • Paweł Batko
 • Kazimierz Czopek
 • Jerzy Kicki
 • Jerzy Klich
 • Wiesław Kozioł
 • Roman Magda
 • Tadeusz Majcherczyk
 • Bohdan Makary
 • Maciej Mazurkiewicz
 • Jacek Postawa
 • Janusz Roszkowski
 • Antoni Siwiec
 • Antoni Tajduś
 • Jacek Zabierowski
Fundatorzy Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze w Krakowie oświadczyli, że ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
O NAS

Fundacja prowadzi działalność:
 • organizacyjną
 • naukową
 • usługową

więcej

OFERTY

Jeśli jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, przedsiębiorcą lub pracujesz w instytucji, która potrzebuje wsparcia - doskonale trafiłeś.

więcej

KONTAKT

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. A. Mickiewicza 30 paw. A1/IIp
30-059 Kraków

więcej