FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na konferencję:

XLI ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII

Działalność naukowa i usługowa w zakresie:

OCHRONY ŚRODOWISKA


Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów, geoinżynieria
 • Wykonywanie ocen przydatności do przemysłowego wykorzystania odpadów w górnictwie
  w technologii podsadzki hydraulicznej zgodnie z normą PN-G-11010:1993 wraz z oceną higieniczno-toksykologiczną
 • Wykonywanie ocen przydatności do przemysłowego wykorzystania odpadów w górnictwie
  w technologii podsadzki zawiesinowej tj. podsadzki zestalanej i mieszaniny do doszczelniania zrobów zgodnie z normą PN-G-11011:1998 wraz z oceną higieniczno-toksykologiczną
 • Badania w zakresie wykorzystania odpadów energetycznych i górniczych jako składników spoiw, kruszyw i mieszanin wiążących możliwych do zastosowania w budownictwie, drogownictwie, geoinżynierii i górnictwie
 • Badania w zakresie mineralnej sekwestracji CO2 w surowcach i odpadach mineralnych
 • Opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne
 • Badania i analizy w zakresie właściwości i zagospodarowania odpadów przemysłowych
  i mineralnych zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska
Kierownik Zespołu: dr inż. Radosław Pomykała
Katedra Inżynierii środowiska i Przeróbki Surowców AGH w Krakowie, A-1, II p., pok. 221
Kontakt:
dr inż. Radosław Pomykała, tel. +48 12 617 20 67, 608 615 519, e-mail: rpomyk@agh.edu.pl
dr inż. Waldemar Kępys, tel. +48 12 617-40-18, 504756909, e-mail: kepys@agh.edu.pl

O NAS

Fundacja prowadzi działalność:
 • organizacyjną
 • naukową
 • usługową

więcej

OFERTY

Jeśli jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, przedsiębiorcą lub pracujesz w instytucji, która potrzebuje wsparcia - doskonale trafiłeś.

więcej

KONTAKT

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. A. Mickiewicza 30 paw. A1/IIp
30-059 Kraków

więcej