FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE


Oferta współpracy z Fundacją Nauka i Tradycje GórniczeFundacja prowadzi działalność organizacyjną
 • imprezy kultywujące tradycje górnicze
 • seminaria, konferencje, sympozja naukowe
 • kursy i szkolenia specjalistyczne
 • promocja i rozpowszechnianie myśli naukowej w kraju i za granicą
 • rozwijanie współpracy z pokrewnymi ośrodkami uniwersyteckimi związanymi z działalnością górniczą w kraju i za granicą
Fundacja realizuje działalność naukową i usługową
Fundacja wspomaga finansowo
 • stypendia doktoranckie i studenckie
 • nagrody dla wyróżniających studentów
 • dofinansowanie współpracy z zagranicą pracowników i studentów
 • dofinansowanie innej działalności w zakresie upowszechniania działalności górniczej
 • dofinansowanie w zakresie modernizacji wyposażenia dydaktycznego i badawczego WGiG AGH
O NAS

Fundacja prowadzi działalność:
 • organizacyjną
 • naukową
 • usługową

więcej

OFERTY

Jeśli jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, przedsiębiorcą lub pracujesz w instytucji, która potrzebuje wsparcia - doskonale trafiłeś.

więcej

KONTAKT

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. A. Mickiewicza 30 paw. A1/IIp
30-059 Kraków

więcej