FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na konferencję:

XLI ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII

Działalność naukowa i usługowa w zakresie:

TECHNIK I TECHNOLOGII W GÓRNICTWIE ODKRYWKOWYM


Eksploatacja Złóż i Projektowania Kopalń w Górnictwie Odkrywkowym
 • Strategie i prognozy rozwoju górnictwa odkrywkowego
 • Projektowanie kopalń odkrywkowych i zagospodarowania złóż
 • Projektowanie wyrobisk odkrywkowych, zwałowisk i składowisk
 • Aspekty lokalizacyjne podstawowych obiektów zakładów górniczych
 • Dobór i optymalizacja technologii urabiania, transportu i zwałowania
 • Dobór i optymalizacja układów przeróbczych i obróbczych
 • Aspekty techniczne i ekonomiczne projektów inwestycyjnych
 • Aspekty formalno-prawne prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
 • Procedury prawne w realizacji projektów inwestycyjnych w górnictwie, w tym pozyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 • Oceny innowacyjności procesowej i produktowej technologii górniczych
 • Analizy przestrzenne w górnictwie odkrywkowym z wykorzystaniem narzędzi gis
 • Wykorzystanie specjalistycznych programów do projektowania kopalń i harmonogramowania produkcji
 • Analizy efektywności technicznej maszyn i systemów maszynowych w cyklicznych technologiach górniczych
 • Analizy efektywności technicznej maszyn i systemów maszynowych w ciągłych technologiach górniczych
 • Analizy parametrów eksploatacyjnych maszyn i systemów maszynowych stosowanych
  w górnictwie odkrywkowym
 • Analizy energochłonności maszyn, systemów maszynowych oraz technologii stosowanych
  w górnictwie odkrywkowym

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie, A-4, II p., pok. 225
Kontakt: tel. +48 12 617 46 18, +48 12 617 21 05, e-mail: kasztel@agh.edu.pl

Górnictwo odkrywkowe: odwadnianie, gospodarki wodna, rekultywacja i rewitalizacja
 • Prace studialne i projektowe dotyczące eksploatacji studni głębinowych, oceny stanu technicznego studni, doboru parametrów pracy, oceny sprawności i energochłonności
 • Projektowanie układów odwadniania, ich eksploatacji oraz likwidacji
 • Dokumentacje hydrogeologiczne w zakresie wpływu eksploatacji odkrywkowej na środowisko
 • Dokumentacje systemów wodnych i układów odwodnienia oraz układów zamykania obiegów wodnych dla zwałowisk i składowisk
 • Analiza techniczne zamkniętych systemów wodnych, w tym wodociągowych oraz kanalizacyjnych
 • Wyznaczanie granic stref ochronnych dla eksploatacji otworowej i dla systemów odwadniających i ujęć wodnych
 • Ocena oddziaływania górnictwa odkrywkowego i otworowego na środowisko wodne, powierzchnię i atmosferę (ocena oddziaływania inwestycji na środowisko)
 • Monitoring środowiska wodnego dla kontroli wpływu procesów wydobywczych (przemysłowych)
 • Problematyka otworowa eksploatacji surowców stałych
 • Zagadnienia hydromechanizacji w górnictwie i przemyśle (np. hydrourabiania, hydrotransportu)
 • Monitoring rekultywacji wodnej odkrywkowych wyrobisk poeksploatacyjnych
 • Dokumentacje rekultywacji kopalń zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (2013) oraz PN-G-07800 (2002)
 • Koncepcje rekultywacji z wykorzystaniem odpadów dla wypełnienia wyrobisk i nierówności terenu
 • Formalno-prawne procedury działalności górniczej, rekultywacji i rewitalizacji
 • Problematyka społeczna, pozyskiwanie społecznej akceptacji dla przedsięwzięć górniczych
 • Wycena wartości aktywów górniczo-geologicznych
 • Wycena kosztów likwidacji kopalń i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
 • Koncepcje programowo-przestrzenne rewitalizacji dla obiektów i rejonów poprzemysłowych
  z uwzględnieniem wymogów środowiskowych, społeczno-gospodarczych oraz kulturowych
 • Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji
 • Koncepcje rewitalizacji zgodne z programami operacyjnymi dla pozyskiwania środków UE
  we współpracy z samorządami terytorialnymi
 • Koncepcje adaptacji obiektów dziedzictwa przemysłowego

Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Anna Ostręga
Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie, A-4, II p., pok. 226
Kontakt: Anna Ostręga +48 12 617 21 84, e-mail: ostrega@agh.edu.pl
dr inż. Krzysztof Polak +48 12 617 44 94, e-mail: kpolak@agh.edu.pl
dr inż. Kazimierz Różkowski +48 12 617 44 91, e-mail: kazik@agh.edu.pl
O NAS

Fundacja prowadzi działalność:
 • organizacyjną
 • naukową
 • usługową

więcej

OFERTY

Jeśli jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, przedsiębiorcą lub pracujesz w instytucji, która potrzebuje wsparcia - doskonale trafiłeś.

więcej

KONTAKT

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. A. Mickiewicza 30 paw. A1/IIp
30-059 Kraków

więcej