FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na konferencję:

XLI ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII

Działalność naukowa i usługowa w zakresie:

TECHNIK I TECHNOLOGII W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM


Podziemne technologie górnicze w eksploatacji złóż
 • Dobór obudowy kotwiowej
 • Dobór obudowy podporowo-kotwiowej
 • Dobór obudowy podporowej dla przecinek rozruchowych i likwidacyjnych ścian
 • Wzmacnianie obudów wyrobisk podziemnych
 • Wzmacnianie skrzyżowań wyrobisk podziemnych
 • Opracowywanie nietypowych systemów eksploatacji złóż
 • Opracowywanie sposobów wybierania złóż uwięzionych w resztkach eksploatacyjnych
  i filarach ochronnych
 • Badania stanu technicznego obudowy szybów górniczych czynnych kopalń
 • Badania własności fizykomechanicznych skał
 • Badania introskopowych kamerą podczerwieni w celu rozpoznania struktury geologicznej skał, spękań i szczelin,
 • Nadzór autorski i kontrola zaprojektowanych obudów i ich wzmocnień

Kierownik Zespołu: dr inż. Jerzy Stasica
Katedra Górnictwa Podziemnego AGH w Krakowie, A-4, II p., pok. 210
Kontakt: +48 12 617 21 51, e-mail: stasica@agh.edu.pl

Eksploatacja podziemna
 • Systemy podziemnej eksploatacji złóż surowców mineralnych
 • Monitorowanie i analiza geomechanicznych własności górotworu, badanie parametrów skał
  i materiałów podsadzkowych
 • Klasyfikowanie jakości i metody wzmacniania górotworu
 • Udostępnianie złóż
 • Problematyka obudów wyrobisk górniczych
Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
Katedra Górnictwa Podziemnego AGH w Krakowie, A-4, II p., pok. 227a
Kontakt: +48 12 617 46 11, e-mail: walkor@agh.edu.pl
O NAS

Fundacja prowadzi działalność:
 • organizacyjną
 • naukową
 • usługową

więcej

OFERTY

Jeśli jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, przedsiębiorcą lub pracujesz w instytucji, która potrzebuje wsparcia - doskonale trafiłeś.

więcej

KONTAKT

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. A. Mickiewicza 30 paw. A1/IIp
30-059 Kraków

więcej