FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na konferencję:

XLI ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII

Działalność naukowa i usługowa w zakresie:

TECHNIKA STRZELNICZA


Technika strzelnicza i oddziaływanie na środowisko
 • Badania wpływu czynników zewnętrznych na proces urabiania z użyciem MW
 • Optymalizacja parametrów wykonywanych robót strzałowych
 • Opracowywanie dokumentacji dla robót strzałowych eksploatacyjnych i doświadczalnych
 • Opracowywanie technologii i dokumentacji wyburzenia obiektów żelbetowych, betonowych
  i murowych
 • Wykonywanie opinii w zakresie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie
 • Wykonywanie opinii w zakresie oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie
 • Określanie bezpiecznych dla otoczenia warunków wykonywania robót strzałowych
 • Monitoring i dokumentowanie oddziaływania drgań wzbudzanych robotami strzałowymi, ruchem komunikacyjnym, robotami budowlanymi itp.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu techniki strzelniczej w górnictwie i poza górnictwem
 • Wykonywanie opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego


Pracownicy Pracowni: dr hab. inż. Paweł Batko, prof. AGH, dr inż. Józef Pyra, dr inż. Anna Sołtys,
dr inż. Jan Winzer posiadają uprawnienia rzeczoznawców Prezesa WUG w zakresie dotyczącym robót strzałowych.
Kierownik Zespołu: dr inż. Józef Pyra
Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie, A-4, I p., pok. 125
Kontakt: +48 12 617 21 88, e-mail: pyra@agh.edu.pl
O NAS

Fundacja prowadzi działalność:
 • organizacyjną
 • naukową
 • usługową

więcej

OFERTY

Jeśli jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, przedsiębiorcą lub pracujesz w instytucji, która potrzebuje wsparcia - doskonale trafiłeś.

więcej

KONTAKT

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. A. Mickiewicza 30 paw. A1/IIp
30-059 Kraków

więcej